เรียนศิลปะและการออกแบบดิจิทัลฯ การผสมผสานระหว่างศิลปะ การตลาดและเทคโนโลยีอย่างลงตัว

ทุกวันนี้มองไปทางไหนแทบปฏิเสธไม่ได้ว่า งานศิลปะและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวินาที นับตั้งแต่ตื่นเช้ามาจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่แปรงสีฟัน หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู ก๊อกน้ำ เสื้อผ้าที่สวมใส่ รวมถึงเมื่อเราก้าวออกจากบ้าน รถยนต์ที่เราขับ ป้ายโฆษณา ร้านค้าสวยๆ ที่ผ่านไปมาสองข้างทาง คอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยกขึ้นมาพูดคุย ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ล้วนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยการใช้ “ศิลปะ” ทั้งสิ้น
งานศิลปะสมัยใหม่ ในวันนี้ คือการผสมผสานองค์ประกอบที่ลงตัว ได้แก่ “ศิลปะ การตลาดและ เทคโนโลยี” มีการออกแบบด้วย เส้น สี ตัวอักษร เทคนิคพิเศษใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญ ผสมผสานกับความรอบรู้ที่ผู้ออกแบบต้องมีทักษะเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น การตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ การใช้ศิลปะเพื่อส่งเสริมธุรกิจตั้งแต่ขนาดที่เล็กที่สุดจนถึงธุรกิจระดับประเทศ ทั้งหมดนี้เป็น “ศิลปะสมัยใหม่” ที่ผู้ออกแบบต้องมีความรอบรู้ที่กว้างขวาง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจในทุกระดับ กล่าวได้ว่าศิลปะจึงมีความสำคัญ และคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทัศนคติ รวมถึงสร้างมูลค่าที่เพิ่มต่อธุรกิจในทุกมิติ
การเรียนการสอนในคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง ได้เรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะในทุกแขนง ได้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการเรียนในการนำศาสตร์ทางด้านการตลาดมาใช้ในการออกแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักจริยธรรม มีคุณธรรมอีกด้วย

Accreditation & Partner

UTCC PARTNERS EDIT WUR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS Alibaba.com มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
PARTNERS EDIT Distinguished School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT REAP มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
PARTNERS EDIT CLASSNK มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC PARTNERS MIT Global Innovation Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cool Courses

News & Events