เรียนศิลปะและการออกแบบดิจิทัลฯ การผสมผสานระหว่างศิลปะ การตลาดและเทคโนโลยีอย่างลงตัว

ทุกวันนี้มองไปทางไหนแทบปฏิเสธไม่ได้ว่า งานศิลปะและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวินาที นับตั้งแต่ตื่นเช้ามาจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่แปรงสีฟัน หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู ก๊อกน้ำ เสื้อผ้าที่สวมใส่ รวมถึงเมื่อเราก้าวออกจากบ้าน รถยนต์ที่เราขับ ป้ายโฆษณา ร้านค้าสวยๆ ที่ผ่านไปมาสองข้างทาง คอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยกขึ้นมาพูดคุย ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ล้วนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยการใช้ “ศิลปะ” ทั้งสิ้น
งานศิลปะสมัยใหม่ ในวันนี้ คือการผสมผสานองค์ประกอบที่ลงตัว ได้แก่ “ศิลปะ การตลาดและ เทคโนโลยี” มีการออกแบบด้วย เส้น สี ตัวอักษร เทคนิคพิเศษใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญ ผสมผสานกับความรอบรู้ที่ผู้ออกแบบต้องมีทักษะเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น การตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างแบรนด์ การใช้ศิลปะเพื่อส่งเสริมธุรกิจตั้งแต่ขนาดที่เล็กที่สุดจนถึงธุรกิจระดับประเทศ ทั้งหมดนี้เป็น “ศิลปะสมัยใหม่” ที่ผู้ออกแบบต้องมีความรอบรู้ที่กว้างขวาง เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจในทุกระดับ กล่าวได้ว่าศิลปะจึงมีความสำคัญ และคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทัศนคติ รวมถึงสร้างมูลค่าที่เพิ่มต่อธุรกิจในทุกมิติ
การเรียนการสอนในคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง ได้เรียนรู้ศาสตร์ทางศิลปะในทุกแขนง ได้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการเรียนในการนำศาสตร์ทางด้านการตลาดมาใช้ในการออกแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักจริยธรรม มีคุณธรรมอีกด้วย

News & Events

Creativity for Design

ผลงานของนักเรียนปี 2 ชุดนี้ที่นำมาแบ่งปันให้ชมกันเป็นผล…

Read more

Digital Art

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมที่สองของนักศึกษารุ่นที่ 1 คณะศ…

Read more