หลักสูตร

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล สาขาศิลปบัณฑิต

เรียนศิลปะและการออกแบบดิจิทัลฯ การผสมผสานระหว่างศิลปะ การตลาดและเทคโนโลยีอย่างลงตัว ทุกวันนี้มองไปทางไหนแทบปฏิเสธไม่ได้ว่า งานศิลปะและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวินาที นับตั้งแต่ตื่นเช้ามาจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่แปรงสีฟัน หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู ก๊อกน้ำ เสื้อผ้าที่สวมใส่ รวมถึงเมื่อเราก้าวออกจากบ้าน รถยนต์ที่เราขับ ป้ายโฆษณา ร้านค้าสวยๆ ที่ผ่านไปมาสองข้างทาง คอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยกขึ้นมาพูดคุย ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ ล้วนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยการใช้ “ศิลปะ” ทั้งสิ้น

Student Showcase

UTCC DAD

Digital Painting

Trick

Graphic

2D Animation

3D Model and Animation

Visual Effects

Coursework & Projects

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (Digital Arts and Design) มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างบัณฑิตผู้เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะที่ผสมผสานไปกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทักษะของทุกวิชาชีพ และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพด้าน Digital design จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง และต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนสามารถพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้มีความโดดเด่น ทันสมัย โดยเรามีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้อง Lab ที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝีมือได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ความเป็น Practice University นอกจากนั้น เรายังมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีประสบการณ์ผ่านการทำงานจากสนามธุรกิจที่แท้จริง

News & Events